Vitajte na stránke

venovanej informáciám z predmetovej komisie prírodovedných predmetov pri Spojenej škole v Nižnej a ďalším aktuálnym informáciám z tejto školy.

                                                          Mgr. Štefan Kuchčák, predseda PK PP